Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم


دوره های ارائه شده در دپارتمان ترجمه

با کمی دقت می توان به حقیقت این سخن پی برد که هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. و این مساله در ارتباط با زبان انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا می کند چون انگلیسی زبان مادری حداقل ۱۲ یا ۱۳ کشور جهان است و به عنوان یک زبان بین المللی شناخته شده است.

البته صرف دانستن دو زبان، انسان را مترجم نمی کند بلکه باید دانشپذیر اطلاعات عمومی خوبی داشته باشد. مثلاً نمی شود چیزی از فلسفه ندانست و یک کتاب فلسفی را ترجمه کرد و یا بدون اطلاع از زندگی، افکار و دوران تاریخی یک نویسنده، یکی از کتابهایش را ترجمه نمود. هر دانشپذیری که اطلاعات عمومی خوبی داشته باشد، در این رشته موفقتر است. چون دانشپذیر این رشته گاه مجبور می شود متن های پیچیده و سنگینی را در زمینه های مختلف ترجمه کند، بنابراین باید با علوم مختلف آشنا باشد. همچنین باید به هدفی که به خاطر آن زبان انگلیسی را فرا می گیرد، خیلی علاقه مند باشد تا در دوران تحصیل با تکیه بر علاقه خویش، سختیها و مشکلات را پذیرا شده و با پشتکار و تلاش موفق گردد.

دوره های کارگاه ترجمه زبان انگلیسی

دورهای کارگاه ترجمه زبان انگلیسی شامل 3 زیر شاخه ترجمه متون عمومی ساده ، ترجمه متون عمومی پیشرفته، ترجمه کتاب (Book Chapters)،  می باشد که در مجموع شامل 30 جلسه آموزشی میشود.

الف ) ترجمه متون عمومی ساده

یک دوره 10 جلسه ایست که در آن اصول و روشهای ترجمه در سطوح مبتدی ارائه شده و آموزش ترجمه از سطح ترجمه جملات کوتاه و بلند و سپس جملات پیچیده و مرکب آغاز و تا سطح ترجمه متون ساده در کلیه ی رشته ها و گرایشها ادامه میابد.

ب ) ترجمه متون عمومی پیشرفته

یک دوره 10 جلسه ایست که در آن اصول و روشهای ترجمه در سطوح پیشرفته ارائه شده و آموزش ترجمه در سطح متون علمی پیشرفته انجام میشود. در این دوره متون انتخابی از مقالات علمی رشته های مختلف تحصیلی انتخاب شده اند تا متقاضیان بتوانند توانایی ترجمه متون ادبی ، علمی و یا متونی که دارای محتوای سنگینی هستند و دارای ظرافتهای بسیار زیادی میباشند، در سطح پیشرفته کسب کنند.

ج) ترجمه عمومی کتاب (Book Chapters)

یک دوره 10 جلسه ایست که در آن اصول و روشهای ترجمه در سطح ترجمه کتاب ارائه شده و آموزش ترجمه در سطح متون کتابهای پیشرفته در رشته های مختلف انجام میشود. در این دوره متون انتخابی از فصول مختلف کتابهای رشته های گوناگون تحصیلی انتخاب شده اند تا متقاضیان بتوانند توانایی ترجمه کتاب را نبز در سطح پیشرفته کسب کنند.

مشاهده برنامه کلاسی

27 مرداد 1393

>