#:

زبان های غیر انگلیسی

 • زبان چینی

  چرا زبان چینی بخوانیم؟ ? 你为什么要说中文 * بیش از720 میلیون...

 • زبان عربی

   دوره آموزش زبان عربی مقدماتی تا پیشرفته در این...

 • ترکی استانبولی

  کتاب استانبول جدیدترین کتاب آموزش زبان ترکی استانبول...

 • زبان روسی

  با باز شدن مرزهاي ايران و كشورهاي همسايه شمالي و پذيرش...

 • زبان اسپانیایی

  تغییر متد زبان اسپانیایی Nuevo Prisma متد پریسما، متد تائید...

 • زبان ایتالیایی

  زبان ایتالیایی با بهره گیری از اساتید مجربی که خود...

 • زبان فرانسه

               دوره ها و متدهای آموزشی...

 • زبان آلمانی

  موسسات آموزشی حافظ و جهان علم درمسیر گسترش فعالیت های...

1