#:

مقررات و ثبت نام

 • غیبت ها

  1- هر زبان آموز حداکثر میتواند در شرایط خاص 3 جلسه از مجموع جلسات کلاس را غیبت نماید.( بیش از 3 جلسه نمره کار کلاسی به او تعلق نخواهد گرفت ) 2- حضور با تاخیر در کلاس مجاز نبوده و استاد میتواند برای هر 3 جلسه تاخیر یک جلسه غیبت محاسبه نماید.

 • انتقال شهریه

  در صورتی که کلاس شروع شده باشد شهریه ای مسترد نخواهد شد. در صورت تقاضای انتقال به ترم بعد با داشتن شرایط بند 1 با کسر 10% درصد به یک ترم بعد منتقل خواهد شد. در صورت عدم مراجعه در ترم بعد هیچ حقی برای ایشان نخواهد بود.

 • برگشت شهریه

  پس از ثبت نام قطعي و تقاضاي انصراف طبق بخشنامه به تاریخ...

 • تعیین سطح و مشاوره

  در این جدول تاریخ آزمون تعیین سطح ورودی دوره های تافل و...

 • ثبت نام

  نحوه ثبت نام در دوره های تافل و آیلتس عزیزانی که مایل...

1