ارسال شده در تاریخ: 22 آذر 1389
سوابق آموزشي مركز

موسسه بمنظور

ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه ، کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر و فراهم آوردن زمینه مناسب

برای دسترسی به آموزشهای تخصصی و کاربردی در سال 1385 توسط

آقای دکتر خلیل مطلب زاده   و   آقای دکتر محمودرضا قربان صباغ   و   آقای دکتر محمد شهبازی راد

تاسیس گردیده است و بعد از اخذ مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با شماره 5886/24 مورخ 6/5/85 بطور مستمر و مداوم فعالیتهای آموزشی را در سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته و یا بهره گیری از مجرب ترین و توانمندترین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش علمی انجام داده است.

تاریخ آخرین ویرایش: 12 بهمن 1395 - 16:36:24
اقدام کننده: تیم پشتیبانی
تعداد مشاهده: 8303