ارسال شده در تاریخ: 27 مرداد 1393
کلاس های مکالمه آلمانی ، فرانسه ، ایتالیایی و روسی

کلاس های مکالمه آلمانی ، فرانسه ، ایتالیایی و روسی

این کلاس ها گروه های زبان آلمانی ،  فرانسه، ایتالیایی و روسی و برای  تقویت مهارت های صحبت کردن در نظر گرفته شده است که هفته ای یک جلسه برگزار می شود.


اهداف :

  •    تدریس تکنیک های صبحت کردن

  •   معرفی کلمات ، واژه ها و اصطلاحات و عبارات کاربردی که زبان آموز را در تقویت مهارت های صحبت کردن کمک می کند.

  •   کمک به دانش آموز در استفاده از اطلاعات قبلی خود به صورت کاربردی

  •   توجه دقیق به اشتباهات گرامری ، تلفظی و واژگانی

  •   کمک به زبان آموزان برای استفاده از گرامر صحیح بر طبق عنوان ارائه شده و استفاده از عناوین جذاب

تاریخ آخرین ویرایش: 12 بهمن 1395 - 18:05:53
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2540