ارسال شده در تاریخ: 13 شهریور 1392
انتقال شهریه

در صورتی که کلاس شروع شده باشد شهریه ای مسترد نخواهد شد.

در صورت تقاضای انتقال به ترم بعد با داشتن شرایط بند 1 با کسر 10% درصد به یک ترم بعد منتقل خواهد شد.

در صورت عدم مراجعه در ترم بعد هیچ حقی برای ایشان نخواهد بود.

تاریخ آخرین ویرایش: 1 اسفند 1395 - 10:56:41
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 1346