ارسال شده در تاریخ: 13 شهریور 1392
غیبت ها

1- هر زبان آموز حداکثر میتواند در شرایط خاص 3 جلسه از مجموع جلسات کلاس را غیبت نماید.( بیش از 3 جلسه نمره کار کلاسی به او تعلق نخواهد گرفت )

2- حضور با تاخیر در کلاس مجاز نبوده و استاد میتواند برای هر 3 جلسه تاخیر یک جلسه غیبت محاسبه نماید.

تاریخ آخرین ویرایش: 15 مهر 1396 - 17:31:44
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 1746