ارسال شده در تاریخ: 13 شهریور 1392
زبان اسپانیایی

تغییر متد زبان اسپانیایی

Nuevo Prisma

متد پریسما، متد تائید شده توسط موسسه سروانتس اسپانیا و پراستفاده ترین متد تدریس زبان اسپانیایی است که مطابق با استاندارد های آموزشی اتحادیه اروپا در اقصی نقاط جهان و همچنین در کشور اسپانیا به مشتاقان یادگیری این زبان عرضه میشود

پریسمای جدید یک دوره زبان اسپانیایی است که برای 6 سطح مختلف برنامه ریزی شده است و هدف آن برقراری ارتباط میباشد

A1-A2-B1-B2-C1-C2    سطوح این دوره به این ترتیب میباشد:  سطوح

کتاب پریسمای جدید در سطح اول برای استوار ساختن و بهبود بخشیدن زبان است و این امر از طریق فعالیت هایی که موارد ذیل را تمرین می کنند، صورت می پذیرد

فهم و درک شنیداری و گفتاری         بیان شفاهی و نوشتاری       عناصر زبان شناختی و واژگان

میباشد، به نحوی که زبان اموز بتواند تمرین های مختلفی از هر بخش آزمون داشته باشد  DELEدر این کتاب همچنین هر درس بخش جداگانه ای دارد که مختص به آماده سازی برای آزمون

 
نام استاد:
ماریانا آنتوانا تحصیلات: لیسانس- شهروند شیلی
احسان ظفریان تحصیلات: کازشناسی ارشد -زبان شناسی
 
 

زبان آموزان میتوانند در صورت داشتن اطلاعات زبان اسپانیایی برای رزرو زمان تعیین سطح کلیک نمایند

برای دیدن برنامه کلاسی کلیک نمائید.
تاریخ آخرین ویرایش: 2 خرداد 1397 - 12:08:17
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2815