ارسال شده در تاریخ: 21 بهمن 1396
برگزاری همایش ایتالیایی-علاقمندان تحصیل در ایتالیا

همایش علاقمندان به تحصیل در ایتالیا

شرایط اخذ ویزای تحصیلی و نحوه ورود به دانشگاه

معرفی دانشگاه های ممتاز و دولتی

تاریخ آخرین ویرایش: 29 بهمن 1396 - 09:48:55
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 130