ارسال شده در تاریخ: 28 بهمن 1396
برگزاری همایش آلمانی-علاقمندان تحصیل در آلمان

برگزاری همایش آلمانی

استاد : جناب آقای حسینی

شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمانی

رشته های تحصیلی

بورس ها و امتحانات زبان آلمانی

رویداد دانشجویی

فرصتهای مطالعاتی برای پژوهشگران ایرانی

آدرس سایتها و منابع مربوط

تاریخ آخرین ویرایش: 28 بهمن 1396 - 10:37:02
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 150