ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
برگزاری Sample IELTS

Sample IELTS  برگزاری آزمون 

این آزمون مشابه آزمون اصلی بوده و داوطلب میتواند از طریق این آزمون با آزمون اصلی و همچنین نمونه سوالات آزمون اصلی آشنا شود

 

تاریخ آخرین ویرایش: 19 اسفند 1396 - 11:15:38
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 98