ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
تغییر ساعت در شب چهارشنبه سوری

در مرکز جهان علم ساعت کلاس ها بدون تغییر برگزار خواهد شد

با توجه به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری کلاسها در روز سه شنبه مورخ 96/12/22  با تغییر ساعت همراه خواهد بود

تاریخ آخرین ویرایش: 21 اسفند 1396 - 17:30:14
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 66