ارسال شده در تاریخ: 27 فروردین 1397
همایش فرانسه با سخنرانی دکتر ترابیان

همایش فرانسه

شنبه 15 اردیبهشت ساعت 18

با حضور دکتر ترابیان سوپروایزر دپارتمان فرانسه در موسسه جهان علم و حافظ و عضو هیئت علمی دانشگاه

نحوه اخذ اقامت و گرفتن ویزای کاری

شرایط تحصیل در فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان

شرایط تحصیل و اقامت در کانادا

برای ثبت نام کلیک نمائید

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 79