ارسال شده در تاریخ: 1 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش آلمانی-علاقمندان تحصیل در آلمان

برگزاری همایش آلمانی

استاد : جناب آقای حسینی

شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمانی

رشته های تحصیلی

بورس ها و امتحانات زبان آلمانی

رویداد دانشجویی

فرصتهای مطالعاتی برای پژوهشگران ایرانی

آدرس سایتها و منابع مربوط

تاریخ آخرین ویرایش: 29 اردیبهشت 1397 - 11:22:37
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 63