Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم


جهت گروه های متوسط به بالا در دوره های CO , MIC و برای تقویت مهارت  Speaking  در نظر گرفته شده است که هفته ای یک جلسه و معمولا جمعه ها برگزار می شود.

طول دوره 4 ترم و در هر ترم 10جلسه تشکیل می شود، این دوره جهت افرادی که سطح زبانی متوسطی دارند و مایل نیستند از زبان انگلیسی فاصله بگیرند و از طرفی هم قادر به شرکت در کلاس های متعارف (فشرده و عادی) نمی باشند توصیه می شود و به این علت که شاید در کلاس زمان کافی برای صحبت کردن ندارند به ازای هر ترم گذرانده 5% تخفیف و تا سقف 20% تخفیف اعمال می شود.

نحوه ارائه کلاس Panel  در موسسه

 • مطالب از قبل به زبان آموزان داده میشود تا آنها آمادگی قبلی پیدا کنند.
 • بدون متوقف کردن زبان آموزان به آنها فرصت ابراز نظر و تکمیل جمله هایشان داده میشود.
 • مدرس فقط نقش راهنما و حل کننده مشکلات را دارد.
 • پذیرش نظرات دیگران به او آموزش داده میشود.
 • زبان آموزان تشویق به ارائه مطالب مشخص میشوند و از کلی گویی برحذر میشوند.

اهداف کلاسهای Panel

 • دریافت بازخورد از آموخته های زبان آموزان
 • تشویق زبان آموزان جهت مشارکت فعال در فرایند یادگیری
 • ارائه تکنیک آموزشی موثر
 • ایجاد تفکری برتر نسبت به روشهای سخنرانی و سنتی
 • تاکید بر شرکت در گفتگو و ایجاد ارتباط دو طرفه
 • به اشتراک گذاشتن عقیده، اطلاعات ، تجربه و ایده ها
 •   ارزیابی درک از یک عنوان مشترک
 • یادگیری متقابل از همدیگر

مشاهده برنامه کلاسی

27 مرداد 1393

 

>