Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم


این کلاس ها گروه های زبان آلمانی ، فرانسه، ایتالیایی ،روسی و  برای  تقویت مهارت های صحبت کردن در نظر گرفته شده است که هفته ای یک جلسه برگزار می شود.

اهداف :

  • تدریس تکنیک های صبحت کردن
  • معرفی کلمات ، واژه ها و اصطلاحات و عبارات کاربردی که زبان آموز را در تقویت مهارت های صحبت کردن کمک می کند.
  • کمک به دانش آموز در استفاده از اطلاعات قبلی خود به صورت کاربردی
  • توجه دقیق به اشتباهات گرامری ، تلفظی و واژگانی
  • کمک به زبان آموزان برای استفاده از گرامر صحیح بر طبق عنوان ارائه شده و استفاده از عناوین جذاب

 

27 مرداد 1393

 

>