Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم


دوره های GREموسسات حافظ و جهان علم به طور کلی به صورت فشرده برگزار می گردند و هدف اصلی این دوره ها فراهم آوردن امکان کسب بالاترین نمره ممکن توسط زبان آموزان می باشد. موسسات حافظ و جهان علم به عنوان یکی از مراکز با تجربه در زمینه برگزاری دوره های GRE، این دوره ها را در دو سطح یک و دو برگزار می نماید.

نکته:

آزمون تعیین سطح دوره های GREبه صورت مجزا برای هر یک از عزیزانی که قصد شرکت در دوره ها را دارند برگزار می گردد و از تاریخ های ذکر شده برای تعیین سطح های دوره های TOEFL iBTو یا IELTSتبعیت نمی کند.

معرفی آزمون GRE Revised General:

این آزمون به صورت اینترنتی در مراکز عمده ای در ایران برگزار می گردد که تمامی مهارت های آن کاربر را ملزم به استفاده از کامپیوتر می کند.
آزمون GREبرای دوستانی طراحی شده است که قصد اخذ پذیرش از دانشگاه های آمریکا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را دارند. این آزمون مبنی بر سنجش هوش (IQ) از طریق استفاده از مهارت های زبانی می باشد.

جدول برگزاری دوره های GREبه صورت ذیل می باشد:

نحوه ثبت نام امتحان نهایی تعداد جلسات مهارت نام دوره
آزمون تعیین سطح دارد 10 Writing GRE 1
آزمون تعیین سطح دارد 10 Verbal
گذراندن دوره 1 دارد 10 Writing GRE 2
گذراندن دوره 1 دارد 10 Verbal

 

26 مهر 1393

>